Námsáætlun Holt

Markmið námsáætlana er aðNámsáætlun er unnin fyrir einn til tvo mánuði í einu þar sem fram koma áherslur deildarinnar í starfi með börnunum.

  • samræma vinnubrögð allra hópstjóra á deild
  • nám og vinna taki mið af aldri, þroska og þörfum barnanna
  • skipuleggja fram í tímann og setja sér markmið
  • tryggja jafnan stíganda í námi barnanna
  • hafa yfirsýn yfir vinnu í námssviðum Aðalnámskrár leikskóla  og greina samþættingu þeirra í starfi
  • auðvelda endurmat sem leiðir til áframhaldandi þróunar í starfi
  • auka gegnsæi starfsins og gera það sýnileg
  • auka upplýsingar til foreldra

 

Námsáætlun árgangur  2013                            Námsáætun  árgangur  2014                               
 Námsáætlun sep-okt 2017  Námsáætlun sept-okt 2017