Námsáætlun

Námsáætlun er unnin fyrir hvern mánuð skólaársins þar sem fram koma áherslur deildarinnar í starfi með börnunum.

Markmið námsáætlana er að

  • samræma vinnubrögð allra hópstjóra á deild
  • nám og vinna taki mið af aldri, þroska og þörfum barnanna
  • skipuleggja fram í tímann og setja sér markmið
  • tryggja jafnan stíganda í námi barnanna
  • hafa yfirsýn yfir vinnu í námssviðum Aðalnámskrár leikskóla  og greina samþættingu þeirra í starfi
  • auðvelda endurmat sem leiðir til áframhaldandi þróunar í starfi
  • auka gegnsæi starfsins og gera það sýnileg
  • auka upplýsingar til foreldra
 

Námsáætlanir 2013 árgangs                                                                 

Námsáætlanir  2012  árgangs                      
Námsáætlun sept. og okt. Námsáætlun sept.og okt.
Desemberdagatal Desemberdagatal
Námsáætlun jan. og feb. Námsáætlun jan. og feb.