Námsáætlun Holt

Markmið námsáætlana er aðNámsáætlun er unnin fyrir einn til tvo mánuði í einu þar sem fram koma áherslur deildarinnar í starfi með börnunum.

  • samræma vinnubrögð allra hópstjóra á deild
  • nám og vinna taki mið af aldri, þroska og þörfum barnanna
  • skipuleggja fram í tímann og setja sér markmið
  • tryggja jafnan stíganda í námi barnanna
  • hafa yfirsýn yfir vinnu í námssviðum Aðalnámskrár leikskóla  og greina samþættingu þeirra í starfi
  • auðvelda endurmat sem leiðir til áframhaldandi þróunar í starfi
  • auka gegnsæi starfsins og gera það sýnileg
  • auka upplýsingar til foreldra

 

                       Námsáætlun Holt                          
  

 

 

 

 

  

 Námsáætlun september – október

Námsáætlun nóvember – desember