Námsáætlun Lón

Námsáætlun er unnin fyrir hvern mánuð skólaársins þar sem fram koma áherslur deildarinnar í starfi með börnunum.

Markmið námsáætlana er að

  • samræma vinnubrögð allra hópstjóra á deild
  • nám og vinna taki mið af aldri, þroska og þörfum barnann
  • skipuleggja fram í tímann og setja sér markmi
  • tryggja jafnan stíganda í námi barnanna
  • hafa yfirsýn yfir vinnu í námssviðum Aðalnámskrár leikskóla  og greina samþættingu þeirra í starfi
  • auðvelda endurmat sem leiðir til áframhaldandi þróunar í starfi
  • auka gegnsæi starfsins og gera það sýnileg
  • auka upplýsingar til foreldra
Námsáætlun 2016-2017 árgangur  

 Námsáætlun Lón janúar og febrúar 2019