Námsáætlun

Námsáætlun er unnin fyrir hvern mánuð skólaársins þar sem fram koma áherslur deildarinnar í starfi með börnunum.

Markmið námsáætlana er að

  • samræma vinnubrögð allra hópstjóra á deild
  • nám og vinna taki mið af aldri, þroska og þörfum barnanna
  • skipuleggja fram í tímann og setja sér markmið
  • tryggja jafnan stíganda í námi barnanna
  • hafa yfirsýn yfir vinnu í námssviðum Aðalnámskrár leikskóla  og greina samþættingu þeirra í starfi
  • auðvelda endurmat sem leiðir til áframhaldandi þróunar í starfi
  • auka gegnsæi starfsins og gera það sýnileg
  • auka upplýsingar til foreldra
 

Námsáætlanir 2014 árgangs                                                                 

Námsáætlanir  2015  árgangs                      
  Námsáætlun jan og feb 2020 
  Námsáætlun mars og apríl 2020 
Námsáætlun maí og júní 2014 árg Námsáætlun maí og júní 2020