Námsáætlun

Námsáætlun er unnin fyrir hvern mánuð skólaársins þar sem fram koma áherslur deildarinnar í starfi með börnunum.

Markmið námsáætlana er að

  • samræma vinnubrögð allra hópstjóra á deild
  • nám og vinna taki mið af aldri, þroska og þörfum barnanna
  • skipuleggja fram í tímann og setja sér markmið
  • tryggja jafnan stíganda í námi barnanna
  • hafa yfirsýn yfir vinnu í námssviðum Aðalnámskrár leikskóla  og greina samþættingu þeirra í starfi
  • auðvelda endurmat sem leiðir til áframhaldandi þróunar í starfi
  • auka gegnsæi starfsins og gera það sýnileg
  • auka upplýsingar til foreldra
 

Námsáætlanir 2013 árgangs                                                                 

Námsáætlanir  2012  árgangs                      
Námsáætlun sept. og okt. Námsáætlun sept.og okt.
Desemberdagatal Desemberdagatal
Námsáætlun jan. og feb. Námsáætlun jan. og feb.
Námsáætlun mars og apríl Námsáætlun mars og apríl
Námsáætlun maí Námsáætlun maí